Opastukset ja vierailut

Opastukset ja vierailut

Aikuisryhmien vierailut

Kirjaston palveluihin on mahdollisuus tutustua myös opastetuilla ryhmäkäynneillä. Aikuisryhmien käynneistä voi pääkirjaston osalta ottaa yhteyttä tietopalveluun (044 701 5810 tai tietopalvelu(@)pori.fi). Käynnit tapahtuvat pääsääntöisesti aamulla ennen klo 10.

Digiopastus

Kirjastot tarjoavat opastusta asiakkaan oman laitteen sekä digitaalisten palveluiden käyttöön. Lisätietoja opastuksista.

Päiväkotien ja koululuokkien vierailut

Kirjasto tarjoaa ohjatut tuokiot esikoululaisille sekä 1.-, 3.-, 4.- ja 7.-luokkalaisille. Muutkin ryhmät ovat tervetulleita vierailemaan kirjastossa joko omatoimisesti tai ohjatusti. Kirjasto sitoutuu toteuttamaan ensisijaisesti Kirjastopolussa mainitut ikäryhmät.

Jokaiselle koululle on sovittu oma yhteistyökirjasto, johon ryhmät voivat ensisijaisesti ottaa yhteyttä. Kirjastovierailusta on hyvä sopia oman kirjaston kanssa viimeistään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Lisää tietoa Kirjastopolusta ja vierailujen sisällöistä (esim. mahdollisista ennakko- ja jälkitehtävistä) sekä omatoimisesti toteuttavista sisällöistä löydät Kirjastopolulta.

Esi- ja perusopetuksen Kirjastopolku

  • Toiminnallisessa satutunnissa on sadun lisäksi leikkiin ja kokeilemiseen perustuva mediakasvatuksellinen osuus. Tuokion kesto on noin 45 minuuttia. Suositus ryhmäkooksi on 10-15 lasta. Toiminnallisia satutunteja toteuttavat kirjastot ovat yhteydessä päiväkoteihin ja sopivat vierailuista.

  • Mitä taitoja tarvitaan, että pääsee kirjastoetsiväksi? Ensimmäisellä luokalla vieraillaan lähikirjastossa tai kirjastoautossa. Työpajassa lapset harjoittamaan etsivätaitoja, ratkaisemaan arvoituksia, ja saavat lopulta kirjastoetsivän arvonimen. Työpajassa tutustutaan kirjastoon leikin varjolla, opitaan perusteita tiedonhakuun ja kirjastossa toimimiseen. Tuokion kesto on noin 60 minuuttia ja ryhmäkoko yksi koululuokka kerrallaan.

  • Kolmannella luokalla etsitään jokaiselle lukijalle kiinnostava ja lukutaitoon nähden sopivan tasoinen kirja. Kirjavinkkari auttaa kiinnostavien kirjojen löytämisessä esittelemällä kolmasluokkalaisille sopivia kirjoja. Myös kirjavinkkaustuokion jälkeen voidaan yhdessä etsiä sopivaa kirjaa kirjaston valikoimista. Omat kirjastokortit mukaan!
    Vinkkaus toteutetaan yleensä omassa lähikirjastossa. Vinkkauksen kesto on noin puoli tuntia, jonka jälkeen on aikaa kirjojen lainaamiseen. Ryhmäkoko on yksi koululuokka kerrallaan.

  • Neljännellä luokalla syvennetään tiedonhakutaitoja Tiedonhakuseikkailun avulla. Kirjaston tietokoneisiin on päässyt iskemään viheliäinen virus, joka on sekoittanut kirjojen tiedot epäselväksi kirjainmössöksi. On palattava ajassa taaksepäin ja otettava käyttöön muinaiset koodinpurkajat, joiden avulla viruksen sotkemat tekstit voidaan selvittää. Vain nokkelat nelosluokkalaiset voivat auttaa!
    Tiedonhakuseikkailu opettaa tiedonhakua kirjastossa ja verkkokirjastossa. Seikkailun kesto on noin 90 minuuttia ja ryhmäkoko yksi koululuokka.

  • Yläkoulun aluksi etsitään itselle sopivaa luettavaa kirjavinkkauksen avulla. Vinkkaus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan joko omassa lähikirjastossa tai pääkirjastossa. Kirjavinkkauksen kesto on noin puoli tuntia, jonka jälkeen on aikaa kirjojen lainaamiseen ja kirjaston valikoimaan tutustumiseen. Ryhmäkoko on yksi koululuokka.

  • Muillekin vuosiluokille kirjasto tarjoaa ohjattuja sisältöjä resurssien mukaan. Ohjattu kirjastovierailu voi pitää sisällään kirjavinkkausta, kirjastonkäytön tai tiedonhaun opastusta tai tutustumista kirjastoon. Sovi vierailusta oman kirjastosi kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Pääkirjaston osalta lapsiryhmät yläkoululaisiin asti kuuluvat lasten- ja nuorten osaston vastuulle. Lukion ja ammatillisten oppilaitosten ryhmien vierailuista voi olla yhteydessä aikuistenosastoon.