Tul ja tee tilan toimintapisteiden käyttöehdot

Tul ja tee -tilan omatoimikäytön yleiset käyttöehdot

Ikärajat

Pelipisteen alaikäraja on 12 vuotta ja pelin ikäraja muodostuu nuorimman pelaajan perusteella.

Tulostuspisteen, mikrofilmipisteen tai multimediapisteen varaavan henkilön on oltava yli 18-vuotias.

Varaaminen

Toimintapisteen varaus on aina henkilökohtainen eikä varaus ole siirrettävissä toisen henkilön käyttöön. Varauksen yhteydessä annettujen henkilötietojen on vastattava ilmoittautumisen yhteydessä käytettävän kirjastokortin tietoja.

Piste on mahdollista varata aikaisintaan kaksi tuntia ja enintään 14 vuorokautta ennen haluttua aikaa.

Pelipisteen saa varata käyttöönsä enintään neljäksi tunniksi päivää kohden. Muiden toimintapisteiden osalta päivittäinen maksimivaraus on 8 tuntia, jonka käyttäjä voi tehdä enintään kahtena päivänä viikossa.

Tilaan ilmoittautuminen

Tilaan ilmoittaudutaan Porin pääkirjaston lehti- ja musiikkiosaston asiakaspalvelussa, joka sijaitsee pääkirjaston toisessa kerroksessa.

Asiakas lainaa ilmoittautumisen yhteydessä käyttöönsä varaamansa toimintapisteen laitteet ja saa asiakaspalvelusta toimintapisteen käyttöön liittyvät tarvikkeet.

Myöhästyminen

Yli 15 minuuttia varauksen aloitusajankohdasta myöhästyneen aika voidaan vapauttaa muiden käyttöön, jos ei muuta ole sovittu.

Toimintapisteen käyttö

Tilan toimintapisteiden käyttö edellyttää kirjastokorttia ja lainausoikeutta kaikilta tilan käyttäjiltä. Tilan käyttäjä vastaa tilan laitteiden asianmukaisesta käytöstä. Kirjastokortti jätetään asiakaspalveluun toimintapisteen käytön ajaksi.

Käyttäjä huolehtii ilmoittautumisen yhteydessä käyttöön lainattujen tarvikkeiden, ohjainten ja pelien palautuksesta asiakaspalveluun vuoron päätyttyä.

Toimintapisteen laitteiden käyttö

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston ohjeita ja ohjeistuksia laitteiden käytössä. Laitteiden väärinkäytöstä johtuvat vahingot voivat johtaa korvausvastuun syntymiseen.

Toimintapisteen käyttäjä sitoutuu käyttämään vain varaamansa toimintapisteen laitteita. Muiden toimintapisteiden käyttö ilman varausta on kiellettyä.

Tilan toimintapisteiden laitteita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Omien pelien, tiekoneen lisälaitteiden, pelikonsolin lisälaitteiden, laitteiden varaosien tai tulostusmateriaalien käyttö on tilassa kiellettyä. Rajoitus ei koske henkilökohtaisia kuulokkeita tai tiedonsiirtoon tarvittavia tallennuslaitteita, kuten USB-muistit, SD-kortit tai ulkoiset kovalevyt.

Pelipisteen yhteiskäyttö

Pelipisteellä voi yhtäaikaisesti pelata maksimissaan neljä pelaajaa. Pelipisteen kaikilla käyttäjillä on oltava kirjastokortti ja voimassa oleva lainausoikeus. Jokainen pelaaja lainaa henkilökohtaisesti ohjaimen käyttöönsä. Kirjastokortti jätetään ohjaimen pantiksi pelaamisen ajaksi. Kaikkien käyttäjien on oltava yli 12-vuotiaita ja täytettävä lainattavan pelin alaikärajavaatimukset.

Tulostuspisteen ja multimediapisteen yhteiskäyttö

Tulostuspisteellä tai multimediapisteellä sallitaan yhtäaikaisesti maksimissaan neljä käyttäjää. Toimintapisteen varannut käyttäjä vastaa pisteen asianmukaisesta käytöstä ja lainaa henkilökohtaisesti toimintapisteessä käytettävät laitteet ja tarvikkeet. Toimintapisteen käyttö edellyttää kirjastokorttia ja lainausoikeutta. Kirjastokortti jätetään pantiksi pisteen käytön ajaksi. Toimintapisteen varanneen käyttäjän on oltava yli 18-vuotias ja todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kaikkien tilan käyttäjien on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. Täysi-ikäiset todistavat henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella. Alle 18-vuotiaiden henkilöllisyyden todentamiseen käy henkilöllisyystodistuksen lisäksi myös muu luotettava tapa, kuten: ajokortti, opiskelijakortti, kelakortti tai muu edellä mainittuihin rinnastettava luotettava menetelmä.

Tilassa käyttäytyminen

Normaali kommunikointi, puhe ja muu laitteiden käyttöön ja toimintaan liittyvät tavanomaiset äänet ovat hyväksyttäviä tilan muut käyttäjät kohtuudella huomioon ottaen.

Tila noudattaa turvallisen tilan mallia. Ehdottomasti kiellettyjä asioita ovat kiusaaminen, toisten ihmisten solvaaminen, henkilön ominaisuuksiin perustuva arvostelu, syrjivä tai aggressiivinen käyttäytyminen.

Vastoin sääntöjä käyttäytyvä voidaan poistaa tilasta ja hänen oikeutensa käyttää Tul ja tee -tilan toimintapisteitä peruuttaa määräajaksi.

Kirjaston vastuu

Kirjaston korvausvastuu rajoittuu kirjaston myymiin materiaaleihin esimerkiksi laitevirheestä johtuvan vioittuneen vinyyliarkin korvaamiseen. Kirjasto ei vastaa laitteilla valmistetun tuotteen käytöstä ja soveltuvuudesta.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa tilan ja laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja omasta käyttäytymisestään tilassa. Laitteen tai tarvikkeen vikaantuessa tai rikkoutuessa käyttäjän on viipymättä tuotava asia henkilökunnan tietoon.